Comité van Aanbeveling


Als Comité van Aanbeveling onderschrijven wij de doelstellingen van de Stichting YvYa.

Het beschikbaar komen van nieuwe technieken voor borstkankerscreening is van levensbelang voor vrouwen.

De door de stichting YvYa gesteunde ontwikkeling van de Early Warning Scan achten wij dan ook zeer waardevol: deze innovatie kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de sterftecijfers.

Ook voor het verbeteren van de kwaliteit van leven voor vrouwen die door borstkanker worden getroffen.


De leden van het comité staan in alfabetische volgorde.

Robert Dölle                         Oud-dagbladjournalist           

Ik volg Tom Sanders al lange tijd als iemand die gedreven op zoek is naar innovatieve, technische oplossingen. Hij boekt successen, maar er sterft ook wel eens een idee in schoonheid op de tekentafel. Dat mag nu niet gebeuren! De Early Warning Scan kan voor een doorbraak zorgen in tijdige diagnose van borstkanker. De ontwikkeling van deze techniek verdient alle steun.

Carmel Drabbe                    DigitalTransformaker, kreeg borstkanker op 15-jarige leeftijd

Brigitte van Helden            Directeur School voor Techniek at MBO Amersfoort

De spoedige realisatie van de Early Warning Scan is van groot belang voor alle vrouwen. Door screening laagdrempelig te maken is vroegtijdige behandeling beter mogelijk. Op de lange termijn levert dat, naast veel gespaarde levens van vrouwen, ook een kostenbesparing op in de zorg.
Laten we in Nederland voorop lopen met deze mooie ontwikkeling!

Marc Hendrikse                  Boegbeeld Topsector High Tech Systemen en Materialen

Ton Horn                              Toezichthouder, commissaris, adviseur goodgovernance.nl

Yvonne van Riet                  Borstkankerchirurg bij Catharina Hospital Eindhoven

Henk van der Sar                Directeur Zorgverzekeringen Aon Nederland

De Early Earning Scan zorgt voor vroegtijdige opsporing van borstkanker middels een innovatieve en vrouwvriendelijke methode.
Er ligt een enorm potentieel voordeel op fysiek en mentaal gebied voor patiënten en op financieel gebied voor wat betreft de kosten van de gezondheidszorg.
Deze aspecten maken de snelle ontwikkeling van de Early Earning Scan nu zo urgent’

Wijnand Ijsselsteyn            Professor Industrial Engineering and Innovation Sciences

Bert Jan Woertman             Ecosystem Builder at TU/e innovation Space