Het bestuur van YvYa

Vrouwen met een opdracht

Juni 2024 een nieuw bestuur wordt gevormd.

Onze bestuurders zorgen dat de missie "vroegtijdige en pijnloze signalering van borstkanker voor iedereen" vorm krijgt.

Met de Early Warning Scan voor borstkanker.

Ze vertegenwoordigen de stichting in de behartiging van cliëntbelangen, het belichamen van de cliëntbetrokkenheid  en het optreden als mede-subsidieverstrekker.
Daarnaast zorgen ze ervoor dat vrouwen betrokken zijn bij de ontwikkeling van deze nieuwe pijnloze techniek waarvan het maatschappelijke belang enorm is.

 

In juni 2024 draagt het eerste bestuur sinds de oprichting in 2021, het stokje over aan nieuwe bestuurders.

Zie verder het Beleidsplan 2023- 2025

Bestuur vanaf juni 2024

Paulette Kreté, voorzitter

Hülya Pinarbasi, secretaris en portefeuillehouder
'diversiteit en inclusiviteit'

Penningmeester en portefeuillehouder  'Financieel Management'

Adviseur en portefeuillehouder 'medisch technische innovatie'

Adviseur 

Bestuursondersteuning

Moniek Sanders, ambtelijk secretaris

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@yvya.nl

Deel deze pagina op: