Het bestuur van YvYa

April 2023 fotograaf: Jeanine van Meek van Meek It happen Fotografie

6 Vrouwen met een opdracht

Deze zes bestuurders zorgen dat de missie "vroegtijdige signalering van borstkanker voor iedereen" vorm krijgt.

 

Ze streven naar een samenleving waarbij pijnloze borstkankerscreening gemeengoed wordt voor alle vrouwen.

Met de Early Warning Scan voor borstkanker.

Paulette Kreté, voorzitter

Marijke de Hullu, secretaris

Elaine Smeulders, penningmeester

Elcke Huijink, algemeen lid

Larisa Derikx, algemeen lid 

Helma van den Brink , algemeen lid en plv voorzitter

Foto's Jeanine van Meek van Meek It Happen Fotografie

Bestuursondersteuning

Ondersteuning

Moniek Sanders, ambtelijk secretaris

 

Afgetreden bestuurders: 

2022 Barbara Giovagnoli i.v.m. verhuizing naar Italië

 Het bestuur van YvYa beschrijft haar missie in 3 kerndoelen:


1. ondersteunen van de ontwikkeling van de Early Warning Scan voor borstkanker.

2. zorgdragen voor de toegankelijkheid van de Early Warning Scan voor alle vrouwen

3. bewustmaken van de noodzaak van zeer vroegtijdige ontdekking van borstkanker

Zie verder het Beleidsplan 2020-2023.

Uit de statuten van de Stichting YvYa:

De stichting heeft als doel het ondersteunen, ontwikkelen en mogelijk maken van de Early Warning Scan voor borstkanker, met welke scan door middel van een techniek in een vroegtijdig stadium bij vrouwen van alle leeftijden onregelmatigheden in de vrouwenborst opgespoord kunnen worden.

Daarnaast richt de stichting zich op bewustwording van het risico op borstkanker.


De stichting richt zich verder op al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De rol van de stichting is de behartiging van patiënten belangen, het belichamen van de patiëntbetrokkenheid  en het optreden als mede-subsidieverstrekker.

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@yvya.nl

Deel deze pagina op: