De Denktank: voor en door vrouwen

#wedoitforthegirls #borstkanker #zelfonderzoek #earlywarningscan #borstkankerscreening #ANBI #erkendgoeddoel” #symptomenvanborstkanker #borstkankeronderzoek #borstkankersypmtomen #borstkankerleeftijd #knobbelindeborst #bevolkingsonderzoek #borstonderz

De Denktankvrouwen van het 'eerste uur',  maart 2020.


Vrouwen beïnvloeden het beleid van de stichting YvYa.

De Early Warning Scan wordt vrouw vriendelijk. Vrouwen kunnen het beste zelf aangeven wat zij daarin belangrijk vinden.

 

Zij zijn daarom nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van de Early Warning Scan . 

Vrouwen van alle leeftijden zijn vertegenwoordigd in de Denktank.

Maar ook vrouwen met diverse etnische, religieuze, politieke en culturele achtergronden.

 

Hun wensen, kennis en ervaringen krijgen een plaats in de ontwikkeling van de EWS.

Hiermee ondersteunen zij het technische ontwikkelteam.

Tegelijkertijd beïnvloeden zij het beleid van de stichting YvYa.

Ze komen tenminste een keer per maand bij elkaar voor een online vergadering.
Daarnaast organiseren ze bewustwordings-activiteiten.

Ambassadeurs van de Early Warning Scan

De Denktank-vrouwen zetten zich graag vrijwillig in voor het maatschappelijk belang.

Ze zijn ook betrokken bij het uitdragen van het belang van de Early Warning Scan voor alle vrouwen.

Zij zijn ambassadeurs, kweken goodwill en verstrekken informatie.

 

Deze vrouwen zetten hun creativiteit in om bewustwording bij andere vrouwen te creëren.
Ze bedenken daarvoor ludieke acties om een 'zwaar' onderwerp 'licht' onder de aandacht te brengen.
Bekijk de fotoalbums onder events.

De huidige Denktank-vrouwen.

#wedoitforthegirls #borstkanker #zelfonderzoek #earlywarningscan #borstkankerscreening #ANBI #erkendgoeddoel” #symptomenvanborstkanker #borstkankeronderzoek #borstkankersypmtomen #borstkankerleeftijd #knobbelindeborst #bevolkingsonderzoek #borstonderz

Marja van Solkema, voorzitter Denktank

Ank Engelen

#wedoitforthegirls #borstkanker #zelfonderzoek #earlywarningscan #borstkankerscreening #ANBI #erkendgoeddoel” #symptomenvanborstkanker #borstkankeronderzoek #borstkankersypmtomen #borstkankerleeftijd #knobbelindeborst #bevolkingsonderzoek #borstonderz

Paulette Kreté

#wedoitforthegirls #borstkanker #zelfonderzoek #earlywarningscan #borstkankerscreening #ANBI #erkendgoeddoel” #symptomenvanborstkanker #borstkankeronderzoek #borstkankersypmtomen #borstkankerleeftijd #knobbelindeborst #bevolkingsonderzoek #borstonderz

Eveline Semper

Sandra Schakie

Mari Jette Jansen

#wedoitforthegirls #borstkanker #zelfonderzoek #earlywarningscan #borstkankerscreening #ANBI #erkendgoeddoel” #symptomenvanborstkanker #borstkankeronderzoek #borstkankersypmtomen #borstkankerleeftijd #knobbelindeborst #bevolkingsonderzoek #borstonderz
#wedoitforthegirls #borstkanker #zelfonderzoek #earlywarningscan #borstkankerscreening #ANBI #erkendgoeddoel” #symptomenvanborstkanker #borstkankeronderzoek #borstkankersypmtomen #borstkankerleeftijd #knobbelindeborst #bevolkingsonderzoek #borstonderz

Hülya Pinarbasi

Vinuta Hegde

Op de achtergrond actief gebleven.

#wedoitforthegirls #borstkanker #zelfonderzoek #earlywarningscan #borstkankerscreening #ANBI #erkendgoeddoel” #symptomenvanborstkanker #borstkankeronderzoek #borstkankersypmtomen #borstkankerleeftijd #knobbelindeborst #bevolkingsonderzoek #borstonderz
#wedoitforthegirls #borstkanker #zelfonderzoek #earlywarningscan #borstkankerscreening #ANBI #erkendgoeddoel” #symptomenvanborstkanker #borstkankeronderzoek #borstkankersypmtomen #borstkankerleeftijd #knobbelindeborst #bevolkingsonderzoek #borstonderz
#wedoitforthegirls #borstkanker #zelfonderzoek #earlywarningscan #borstkankerscreening #ANBI #erkendgoeddoel” #symptomenvanborstkanker #borstkankeronderzoek #borstkankersypmtomen #borstkankerleeftijd #knobbelindeborst #bevolkingsonderzoek #borstonderz
#wedoitforthegirls #borstkanker #zelfonderzoek #earlywarningscan #borstkankerscreening #ANBI #erkendgoeddoel” #symptomenvanborstkanker #borstkankeronderzoek #borstkankersypmtomen #borstkankerleeftijd #knobbelindeborst #bevolkingsonderzoek #borstonderz

Bekijk de LinkedIn profielen van de 'Denktank-vrouwen':

Vinuta Hegde,

Paulette Kreté

Hulya Pinarbasi

Marja van Solkema

Sandra Schakie

Mari Jette Janssen

Eveline Semper

 

Volg hen op hun speciale Denktankpagina op LinkedIn. Met grote regelmaat posten zij hier hun bevindingen.

Deel deze pagina op: