Over ons

Stichting YvYa: Missie - visie - ambitie - kernwaarden - cultuur

Lees hier:

Missie

Vroegtijdige en pijnloze signalering van borstkanker voor iedereen. 

Visie

 

 • Stichting YvYa streeft naar een samenleving waarbij pijnloze borstkankerscreening gemeengoed is voor iedereen met respect voor ieders persoonlijke ruimte. 

 

 • Stichting YvYa wil iedereen de mogelijkheid bieden om zelf te handelen in het preventief screenen op borstkanker. 

 

 • Stichting YvYa stimuleert de bewustwording dat vroege opsporing van borstkanker op alle leeftijden belangrijk is voor overleven én behoud van kwaliteit van leven. 

 

Ambitie

Over vijf jaar:

Stichting YvYa is dé partner bij de realisatie en de ingebruikname van de pijnloze Early Warning Scan.  

Door middel van gedifferentieerde doelgroepbenadering is bewustwording van de noodzaak van vroegtijdige opsporing van borstkanker vergroot. 

Stichting YvYa heeft organisatorische en financiële stabiliteit bereikt. 

Kernwaarden

 • Toegankelijkheid. 

Het mogelijk maken van een pijnloze controle op borstkanker impliceert het waarborgen van effectief bereikbaar, begrijpbaar en bruikbaar zijn voor iedereen. 

 

 • Samenwerken met behoud van identiteit op basis van inclusiviteit en diversiteit.  
  De stichting YvYa wil een afspiegeling zijn van de maatschappij. Er wordt samenwerking gezocht met iedereen. Er is respect voor de individuele ambities en doelstellingen van partners met heldere afspraken over ieders verantwoordelijkheden. 

 

Toelichting op kernwaarde Samenwerken: ongeacht seksuele voorkeur, gender, leeftijd, culturele status, opleidingsniveau, culturele achtergrond, religie, sociaal-economische status en fysieke of mentale uitdagingen 

 

 • Zonder oordeel 

Stichting YvYa heeft geen oordeel over de oorzaken van borstkanker. Evenmin over het voorkomen en genezen van borstkanker.  

 

Toelichting op kernwaarde Zonder oordeel: Bewustwording van de noodzaak van vroegtijdige signalering van borstkanker met de Early Warning Scan is het doel. 

Cultuur

 • Respectvol. 

Iedereen die in welke vorm dan ook betrokken is bij stichting YvYa gaat met respect om met elkaar en met anderen. We verwachten dat iedereen bereid is een ander zo te behandelen zoals zij zelf behandeld willen worden. We verwachten ook dat iedere betrokkene bereid is het gesprek aan te gaan in geval van verschil van mening of inzicht. 

 

 • Verbondenheid  

De samenwerking tussen mensen met en zonder borstkankergeschiedenis die werken aan een gemeenschappelijk doel, is bijzonder. Deze samenwerking creëert een gevoel van verbondenheid. De samenwerking is gebaseerd op begrip, solidariteit, mededogen en elkaar willen ondersteunen. 

 

 • Werken met toewijding 

YvYa is een organisatie die met  toewijding werkt aan het mogelijk maken van vroegtijdige signalering van borstkanker. Deze toewijding vind je in alle lagen van de samenwerking: zowel intern als met samenwerkingspartners van de Early Warning Scan bv en maatschappelijke samenwerkingspartners. 

 

Toelichting cultuuraspect Werken met toewijding: Met respect voor de individuele ambities en doelstellingen van partners zijn er heldere afspraken over ieders verantwoordelijkheden.

Samenwerkingspartner en Belangenorganisatie 

Samenwerkingspartner 

YvYa heeft een onlosmakelijke samenwerking met de EarlyWarningScan BV en haar overige partners. Ze wordt erkend als samenwerkingspartner die de belangen van vrouwen voor vroege signalering van borstkanker behartigt.  

 

De rol van de stichting is de behartiging van patiënten/cliënten belangen, het belichamen van de patiënt/cliënt betrokkenheid en het optreden als fondsenwerver om de Early Warning Scan z.s.m. gevalideerd te krijgen. Daartoe is de stichting YvYa mede-subsidieverstrekker aan de EarlyWarningScan BV

 

Belangenorganisatie 

De stichting YvYa (YvYa) is een voor-vrouwen-door-vrouwen initiatief. YvYa is in 2020 opgericht als  belangenorganisatie om vroegtijdige en pijnloze signalering van borstkanker mogelijk te maken.

YvYa focust daartoe op het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een pijnloze vorm van borstkankerscreening: de Early Warning Scan voor borstkanker (EWS). 

Daarnaast richt de stichting zich op het verspreiden van bewustwording dat borstkanker zeer vroeg ontdekt moet worden bij iedereen voor behoud van leven en kwaliteit van leven.

De ontwikkeling van de EWS vindt plaats in de EarlyWarningScan BV Sinds eind 2019 is deze zeer kansrijke nieuwe screeningstechniek in ontwikkeling. Bij de ontwikkeling van de EWS is YvYa intensief betrokken.  

2024 Mei Missie Visie Ambitie Kernwaarden Cultuur 1 1 Pdf

De naam YvYa.

YvYa betekent niets maar tegelijkertijd ongelooflijk veel. Het is een samentrekking van de namen Yvonne en Hülya.

De Yv- is van Yvonne en de -Ya komt van Hülya. (spreek uit ievieja)

Maak kennis met de drie moedige vrouwen achter YvYa. 

Lees hier de verhalen van:

Paulette (60 jaar)

Yvonne (36 jaar)

Hülya (43 jaar).


Dit mag vrouwen toch niet overkomen! 


Help mee om jonge vrouwen te kunnen screenen op borstkanker

Deel deze pagina op: