Comité van Aanbeveling


Als Comité van Aanbeveling onderschrijven wij de doelstellingen van de Stichting YvYa.

Het beschikbaar komen van nieuwe technieken voor borstkankerscreening is van levensbelang voor vrouwen.

De door de stichting YvYa gesteunde ontwikkeling van de Early Warning Scan achten wij dan ook zeer waardevol: deze innovatie kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de sterftecijfers.

Ook voor het verbeteren van de kwaliteit van leven voor vrouwen die door borstkanker worden getroffen.


De namen van leden van het comité staan in alfabetische volgorde.

Arlène Denissen

Board member/lid college van bestuur bij Albeda mbo

Robert Dölle                               

Oud-dagbladjournalist 

Ik volg Tom Sanders al lange tijd als iemand die gedreven op zoek is naar innovatieve, technische oplossingen. Hij boekt successen, maar er sterft ook wel eens een idee in schoonheid op de tekentafel. Dat mag nu niet gebeuren! De Early Warning Scan kan voor een doorbraak zorgen in tijdige diagnose van borstkanker. De ontwikkeling van deze techniek verdient alle steun.

Carmel Drabbe                  

Brigitte van Helden            

Directeur School voor Techniek at MBO Amersfoort

De spoedige realisatie van de Early Warning Scan is van groot belang voor alle vrouwen. Door screening laagdrempelig te maken is vroegtijdige behandeling beter mogelijk. Op de lange termijn levert dat, naast veel gespaarde levens van vrouwen, ook een kostenbesparing op in de zorg.
Laten we in Nederland voorop lopen met deze mooie ontwikkeling!

Marc Hendrikse                  

Boegbeeld Topsector High Tech Systemen en Materialen

Ton Horn                              

Toezichthouder, commissaris, adviseur goodgovernance.nl

Marjolein Jaquet- van der Hek

Bestuurder Arons Zorg

Naar mate je ouder wordt kom je als professional maar ook als echtgenote, zus, moeder, oma en vriendin in aanraking met mensen in je naaste omgeving die te maken krijgen met een vorm van kanker. De opmerking krijgen dat de diagnose van borstkanker eerder gesteld had kunnen worden, is voor een vrouw extra ziekmakend. De ontwikkeling en de toegankelijkheid van de Early Earning Scan, dragen bij aan een positievere gezondheidsbeleving en het voeren van eigen regie van - en door vrouwen.

Yvonne van Riet                  

Borstkankerchirurg bij Catharina Hospital Eindhoven

Wijnand Ijsselsteyn            

Professor Industrial Engineering and Innovation Sciences

Bert Jan Woertman             

Ecosystem Builder at TU/e innovation Space