Comité van Aanbeveling


Als Comité van Aanbeveling onderschrijven wij de doelstellingen van de Stichting YvYa.

Het beschikbaar komen van nieuwe technieken voor borstkankerscreening is van levensbelang voor vrouwen.

De door de stichting YvYa gesteunde ontwikkeling van de Early Warning Scan achten wij dan ook zeer waardevol: deze innovatie kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de sterftecijfers.

Ook voor het verbeteren van de kwaliteit van leven voor vrouwen die door borstkanker worden getroffen.


Alfabetisch gerangschikt.

Robert Dölle                         Oud-dagbladjournalist           

Ik volg Tom Sanders al lange tijd als iemand die gedreven op zoek is naar innovatieve, technische oplossingen.

Hij boekt successen, maar er sterft ook wel eens een idee in schoonheid op de tekentafel. Dat mag nu niet gebeuren!

De Early Warning Scan kan voor een doorbraak zorgen in tijdige diagnose van borstkanker. De ontwikkeling van deze techniek verdient alle steun.  


Carmel Drabbe                    DigitalTransformaker, borstkanker op 15-jarige leeftijd


Brigitte van Helden MBA   Directeur Stichting Techniekpromotie

De spoedige realisatie van de Early Warning Scan is van groot belang voor alle vrouwen.

Door screening laagdrempelig te maken is vroegtijdige behandeling beter mogelijk.

Op de lange termijn levert dat, naast veel gespaarde levens van vrouwen, ook een kostenbesparing op in de zorg.
Laten we in Nederland voorop lopen met deze mooie ontwikkeling!


Marc Hendrikse                  Boegbeeld Topsector High Tech Systemen en Materialen


Ton Horn                              Toezichthouder, commissaris, adviseur goodgovernance.nl


Wijnand Ijsselsteyn            Professor Industrial Engineering and Innovation Sciences


Yvonne van Riet                  Borstkankerchirurg bij Catharina Hospital Eindhoven


Bert Jan Woertman             Ecosystem Builder at TU/e innovation Space