Het bestuur van YvYa

5 Vrouwen met een opdracht

Deze vijf bestuurders zorgen ervoor dat de Early Warning Scan ontwikkeld wordt.

Ze zorgen ervoor dat de techniek van en voor vrouwen is. En blijft. 

Zij zorgen ervoor dat de EWS voor alle vrouwen ter beschikking komt.

Bestuursondersteuning

Bestuur *

Paulette Kreté, voorzitter

 

Marijke de Hullu, secretaris

Helma van den Brink , penningmeester (ad interim)

Elcke Huijink, algemeen lid

Larisa Derikx, algemeen lid (tot 1 september 2021 penningmeester)

Ondersteuning

Moniek Sanders, ambtelijk secretaris

 

* Bekijk hun profielen op LinkedIn.

 

Afgetreden bestuurders: 

2022 Barbara Giovagnoli i.v.m. verhuizing naar Italië

 Het bestuur van YvYa beschrijft haar missie in 3 kerndoelen:


1. ondersteunen van de ontwikkeling van de Early Warning Scan voor borstkanker.

2. zorgdragen voor de toegankelijkheid van de Early Warning Scan voor alle vrouwen

3. bewustmaken van de noodzaak van zeer vroegtijdige ontdekking van borstkanker

Zie verder het Beleidsplan.

Uit de statuten van de Stichting YvYa:

De stichting heeft als doel het ondersteunen, ontwikkelen en mogelijk maken van de Early Warning Scan voor borstkanker, met welke scan door middel van een techniek in een vroegtijdig stadium bij vrouwen van alle leeftijden onregelmatigheden in de vrouwenborst opgespoord kunnen worden.

Daarnaast richt de stichting zich op bewustwording van het risico op borstkanker.


De stichting richt zich verder op al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De rol van de stichting is de behartiging van patiënten belangen, het belichamen van de patiëntbetrokkenheid  en het optreden als mede-subsidieverstrekker.

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@yvya.nl

Deel deze pagina op: