Augustus Actie 2023

Jaarlijks doneren: ons bedrijf sluit aan!

Wij helpen graag mee aan het realiseren van de missie 'vroegtijdige signalering van borstkanker voor iedereen'. Daarom doneren we jaarlijks tenminste € 25. We ontvangen het boek 'Poepen in het Park' van Paulette Kreté ter waarde van € 23,50 gratis tijdens de Augustus Actie 2023.

Periodiek Schenken V 22 02

Toon je maatschappelijke betrokkenheid.

Belastingvoordelen voor bedrijven

 

Donaties aan YvYa kunnen fiscaal aftrekbaar zijn.

YvYa heeft de RSIN code 8615 6528 9

​Met een donatie aan YvYa laat je als bedrijf zien dat je maatschappelijk betrokken bent. Het is daarbij goed om te weten dat je de giften bij de belasting kunt aftrekken, als deze aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

Zakelijke donaties

Je kunt een gift helemaal aftrekken bij de belasting, als het een zakelijke kostenpost is. De donatie moet in wat voor vorm dan ook een positieve, nuttige bijdrage leveren aan je bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als je doneert in de vorm van reclameruimte, ons sponsort of doneert in manuren. Deze kostenpost is ook aftrekbaar als je in datzelfde jaar een fiscaal verlies lijdt (het verlies wordt dan vergroot).

 

Niet-zakelijke donaties

Een niet-zakelijke gift is een donatie uit vrijgevigheid (een niet-zakelijk motief). Of een gift die zó hoog is, dat dit niet alleen is ter promotie van de goede naam van je organisatie. Bij deze niet-zakelijke donaties gelden verschillende voorwaarden voor ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen, en ondernemingen die onder de inkomstenbelasting vallen.

 

Doneren als onderneming die vennootschapsbelasting betaalt

Het is fiscaal aantrekkelijk om als bedrijf te doneren aan een goed doel. Vanaf 1 januari 2012 is de niet-aftrekbare drempel van € 227 vervallen. Elke gift is nu dus aftrekbaar. Het totaal aan aftrekbare donaties mag 50% van de winst bedragen tot maximaal  € 100.000. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

 

Doneren als onderneming die onder de inkomsten-belasting valt (eenmanszaak of vof)

De hoogte van de niet-zakelijke giftenaftrek hangt af van het verzamelinkomen, de op basis daarvan berekende drempel en de maximering die voor jou geldt. Het inkomen van je fiscaal partner is medebepalend voor de uiteindelijke giftenaftrek. Doe je 5 jaar of langer een gift? Dan kun je deze soms in aanmerking komen voor volledige aftrek bij de belasting.

Voor informatie op maat kun je het beste contact opnemen met een belastingadviseur of accountant.

 

YvYa heeft de RSIN code 8615 6528 9