Daarom is vrijwilligerswerk zo belangrijk 

Vrijwilligerswerk bij YvYa geeft je voldoening omdat je bijdraagt aan de realisatie van de Early Warning Scan voor borstkanker.

De maatschappelijke waarde om borstkanker zeer vroeg te kunnen ontdekken, is groot.

Dit leidt voor de vrouw tot betere prognoses, lichtere behandelingen en minder restschade.

YvYa wil dan ook een wezenlijke bijdrage leveren aan de gezondheid van vrouwen. 

 

Borstkanker is een multifactoriële ziekte die een vrouw overkomt. Ook jonge vrouwen die dat zeker niet verwachten.

YvYa is oordeelloos over de oorzaken van borstkanker evenals over het voorkomen en genezen van borstkanker.

Bewustwording van de noodzaak van vroege detectie van borstkanker m.n. detectie met de Early Warning Scan is het enige doel. 

Het doel van YvYa is de EWS toegankelijk te maken en houden voor alle vrouwen.

 

Deze toegankelijkheid impliceert dat geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening niet ter zake doen.

Daaruit komt de grondhouding voort van alle mensen die betrokken zijn bij YvYa: 

Alle medewerkers zullen met respect en zonder oordeel omgaan met elkaar en met anderen.  

Onze cultuur is een cultuur van gelijkwaardigheid, inclusiviteit en waar een ieder zich veilig voelt zich uit te spreken.