Nalaten aan YvYa is nalaten aan iets dat je belangrijk vindt.

Hoe werkt dat?

Je kunt YvYa, Bewust van borstkanker opnemen in je testament. Dat is geweldig.

Als je besluit te geven na leven, dan maak je de door YvYa ondersteunde ontwikkeling in het zeer vroegtijdig ontdekken van borstkanker mogelijk.

Hierdoor draag je op een bijzondere manier bij aan de borstgezondheid van alle generaties vrouwen. Lees verder.

Testament of codicil

Wanneer heb je een testament nodig? En wat kun je vastleggen met een codicil?

Niet voor alles wat je wilt nalaten heeft je een testament nodig. Een aantal zaken kan ook worden geregeld met een codicil. Hoe zit dat precies?

 

Wat kun je met een codicil vastleggen?

Met een codicil kunt je specifieke zaken toekennen aan iemand. Het moet horen bij inboedel of kleding en bepaalbaar zijn; dus niet je hele verzameling, maar bijvoorbeeld een bepaalde ring. Ook je keuze om te worden begraven of gecremeerd kunt je opnemen in een codicil, evenals je wens om je lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap.

 

Waarvoor is een testament nodig?

Wat je niet kunt opnemen in een codicil is het nalaten van geldbedragen, verzamelingen, onroerend goed en bijvoorbeeld je auto of fiets. Daarvoor moet je bij een notaris een testament laten opmaken. 

 

Hoe maak je een codicil op?

Dat is heel eenvoudig. Het is een handgeschreven verklaring, waarin staat dat je dit specifieke object nalaat aan een bepaald persoon of organisatie. Je ondertekent het met je naam, de plaats en datum van ondertekening en je handtekening.

Wat overigens belangrijk is om te realiseren, is dat wettelijk vaststaat wat iemand belastingvrij mag erven. Als je aan je neef een notenhouten tafel nalaat die 5.000 euro waard is, dan moet hij 900 euro betalen aan erfbelasting*. Je kunt voorkomen dat hij dit moet betalen door in je codicil op te nemen dat de erfbelasting uit je nalatenschap mag worden betaald.

* Een neef erft 2.000 euro belastingvrij en betaalt vervolgens 30% over een erfdeel dat onder de 128.000 euro waard is. 

 

Hoe bewaar je een codicil?

Je kunt het codicil thuis bewaren. Het nadeel is dat het makkelijk kwijtraakt. Het meest veilige is om het origineel bij je notaris achter te laten en thuis een kopietje te bewaren. Om de wens uit te voeren is altijd het origineel nodig. Breng je executeur of erfgenamen op de hoogte dat je een codicil heeft opgemaakt.” 

Nalaten en erfbelasting

Onnodig erfbelasting betalen is zonde. Besteed je geld beter. Lees onderstaande download.

Nalaten En Erfbelasting
PDF – 126,2 KB

YvYa in je testament?

Hoe wordt je testament na je overlijden afgewikkeld?

​Heb je een testament laten opstellen door de notaris? Dan zorgt de notaris ervoor dat je testament wordt ingeschreven bij het Centraal Testamenten Register (CTR). Na je overlijden is je testament op verzoek van een belanghebbende door elke notaris in Nederland op te vragen bij het CTR. 

De notaris informeert de erfgenamen over het bestaan en de inhoud van het testament.

 

In je testament

Heb je YvYa in je testament opgenomen? Dan stelt de notaris en/of de executeur YvYa hier na je overlijden van op de hoogte. 

Bij een legaat ontvangen wij meestal een vast geldbedrag of een percentage uit de nalatenschap. Is YvYa benoemd tot erfgenaam? Dan nemen wij al je bezittingen en schulden over. Of we delen die met je andere erfgenamen. Denk hierbij aan onroerend goed, inboedel, auto, kunst, bankrekeningen of effecten. 

YvYa zorgt ervoor dat je nalatenschap zeer zorgvuldig wordt afgewikkeld:

  • onroerend goed wordt altijd getaxeerd voordat het wordt verkocht;
  • waardevolle inboedel laten wij taxeren en waar nodig veilen;
  • aandelen worden zo snel mogelijk verkocht, omdat wij geen financieel risico willen lopen;
  • wat er gebeurt met emotionele spullen, hangt af van je persoonlijke wensen. Deze zijn omschreven in een codicil.

 

Hoe wordt je testament afgewikkeld?

Elke nalatenschap wordt afgesloten met een rekening en verantwoording opgesteld door de notaris of executeur. Dit is een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven vanaf de datum van overlijden. Nadat de rekening en verantwoording door ons is goedgekeurd, verlenen wij de executeur ‘kwijting en decharge’. Dit betekent dat de werkzaamheden en verplichtingen als executeur zijn voltooid en de nalatenschap is afgewikkeld.

Download bovenstaande tekst

Yv Ya In Je Testament
PDF – 123,5 KB

Nalaten in 6 stappen 

Wil je nalaten aan YvYa? Dan kun je dat kenbaar maken in je testament. Het laten opmaken van een testament gaat altijd via een notaris. Om het jezelf gemakkelijk te maken, kun je het onderstaande stappenplan volgen.

Stap 1: Erfgenaam of legataris? 

Afhankelijk van wat je wilt nalaten kies je eerst of je dierbaren en/of YvYa bewust van borstkanker als (mede-) erfgenaam of als (mede-)legataris benoemt. Lees verder.