#wedoitforthegirls #borstkanker #zelfonderzoek #earlywarningscan #borstkankerscreening #ANBI #erkendgoeddoel” #symptomenvanborstkanker #borstkankeronderzoek #borstkankersypmtomen #borstkankerleeftijd #knobbelindeborst #bevolkingsonderzoek #borstonderz
#wedoitforthegirls #borstkanker #zelfonderzoek #earlywarningscan #borstkankerscreening #ANBI #erkendgoeddoel” #symptomenvanborstkanker #borstkankeronderzoek #borstkankersypmtomen #borstkankerleeftijd #knobbelindeborst #bevolkingsonderzoek #borstonderz

Het alfa-prototype van de Early Warning Scan is gepresenteerd op 1 oktober 2021.


Download een compacte technische beschrijving van de Early Warning Scan

November 2020 EWS Techniek 1 0

Zo gaat de Early Warning Scan werken

 

Over koffie en sinaasappels

Stel je voor: je hebt twee zakken met sinaasappels gekocht op de markt.

In een van de zakken zit tussen de sinaasappels een pak koffie. Je weet niet in welke zak.

Aan de buitenkant van de zakken zie je geen verschil.

Je schudt beide zakken sinaasappels heen en weer.

Het valt dan op dat de sinaasappels in de ene zak anders bewegen dan die in de andere.

Als je de bewegingen zorgvuldig bestudeert, kun je afleiden in welke zak het pak koffie zit.

 

 

Op dit principe is het idee van de Early Warning Scan gebaseerd.

Een tumor heeft een soortgelijk effect in de borst. Natuurlijk veel subtieler.

Een tumor is altijd 5 tot 15 keer harder dan het omringende borstweefsel.

Daardoor oefent hij inwendig een trekkracht uit die een vervorming aan de buitenkant van de borst veroorzaakt.

 

Met een geavanceerde 3D scanner worden de bewegingen van de huid nauwkeurig gemeten.

Uit de metingen wordt opgemaakt of de beweging normaal is of dat er sprake is van een onverwachte vervorming. 

 

#wedoitforthegirls #borstkanker #zelfonderzoek #earlywarningscan #borstkankerscreening #ANBI #erkendgoeddoel” #symptomenvanborstkanker #borstkankeronderzoek #borstkankersypmtomen #borstkankerleeftijd #knobbelindeborst #bevolkingsonderzoek #borstonderz

Artist impression van de scanner waarmee de Early Warning Scan uitgevoerd wordt.

Het principe van 3D scantechniek.

In de scanner zitten 52 kleine camera’s en 48 kleine projectoren.

De laatste projecteren een fijnmazig patroon op de borst.

Dit patroon wordt door de 52 camera’s uit verschillende hoeken vastgelegd.

Uit deze 52 foto’s wordt in de computer een zeer nauwkeurig 3D beeld samengesteld.

De bewegingen die waargenomen zijn worden geanalyseerd.

Deze meetgegevens ook gebruikt om hoogteverschillen in de huid te analyseren.

De hoogteverschillen worden heel precies in kaart gebracht.

Als er in de ene borst hoogteverschillen zichtbaar zijn die in de andere borst niet voorkomen, is dat een indicatie voor verder onderzoek.  

#wedoitforthegirls #borstkanker #zelfonderzoek #earlywarningscan #borstkankerscreening #ANBI #erkendgoeddoel” #symptomenvanborstkanker #borstkankeronderzoek #borstkankersypmtomen #borstkankerleeftijd #knobbelindeborst #bevolkingsonderzoek #borstonderz

Computertekening met hoogte-informatie van de borsten waarin verdachte plekjes omcirkeld zijn. De rode kleur geeft aan dat er op die plaatsen geen meting mogelijk is.

De scan van de borsten vindt regelmatig, liefst jaarlijks, plaats. 

De resultaten van de opeenvolgende scans worden vergeleken.

Zeer kleine afwijkingen die eerder niet zichtbaar waren, kunnen groter geworden zijn.

De scanner registreert deze verschillen die met het blote oog niet waarneembaar zijn.

 

Ook wordt gemeten of het verschil in volume tussen beide borsten veranderd is.

Zelfs minuscule tepelvervormingen worden waargenomen.

Dit zijn allemaal signalen dat er mogelijk iets aan de hand is.

Op deze manier wordt de ontwikkeling van de borsten levenslang gevolgd.

Afwijkingen worden in een zeer vroeg stadium gevonden. Vandaar de naam Early Warning Scan.

 

De Early Warning Scan geeft afwijkingen aan maar zijn die afwijkingen kwaadaardig?

Dat antwoord kan alleen door verder medisch onderzoek gegeven worden.

Dat geldt overigens voor alle bestaande screening- technieken.

Alleen met een weefselmonster dat in een laboratorium geanalyseerd is, kan de diagnose borstkanker definitief gesteld worden.

De volgende stap met de computer

Als van veel vrouwen scangegevens beschikbaar zijn, gaat er een nieuwe wereld open: die van de kunstmatige intelligentie.

De computer analyseert niet alleen de gegevens van één vrouw. 

De individuele gegevens worden vergeleken met de gegevens van alle gescande vrouwen.

 

Hoe meer gegevens van vrouwen bekend zijn, hoe preciezer de computer de gegevens kan beoordelen.

Er kan steeds preciezer bepaald worden of er een risico op borstkanker is.  En hoe groot dat risico is.

Door continu gegevens te verzamelen en te vergelijken, wordt de Early Warning Scan steeds intelligenter.

 

Daardoor wordt het risico op borstkanker steeds eerder en beter vastgesteld.

Wie werken mee aan de ontwikkeling van de EWS? 2023

Globale planning van de ontwikkeling Early Warning Scan

Borstkanker voorkomen kan niemand...

...maar borstkanker vroeg ontdekken geeft de meeste kans op genezing.

Genezing is niet het enige. Vroeg ingrijpen kan er ook voor zorgen dat de behandeling milder kan zijn.

Daardoor zijn er minder blijvende gevolgen en is kwaliteit van leven na de behandeling hoger.

Doneer om de scantechniek zo snel mogelijk te ontwikkelen.

Deel deze pagina op: