Naast het ludieke aspect draait dit event vooral om bewustwording dat borstkanker in een zo vroeg mogelijk stadium ontdekt moet worden bij vrouwen van alle leeftijden. 

 

Op 16 oktober zijn we op een ongedwongen, ludieke manier met vrouwen onder elkaar bezig met deze bewustwording.

Daardoor zal de stap naar screening met behulp van de Early Warning Scan (EWS) gemakkelijk gezet gaan worden.

Deze nieuwe vorm van borstkankerscreening gaat ook werken bij jonge vrouwen. 

 

We focussen op vrouwen van alle leeftijden en vrouwen van diverse etnische, culturele en religieuze achtergronden.

Bij vrouwen met een niet-Westerse achtergrond zijn borsten en borstkanker nog meer een taboe. 

We hopen het taboe een beetje te doorbreken.

 

Iedereen moet over dit onderwerp durven praten en er zich bewust van zijn. 

 

Mannen en jongens worden nadrukkelijk betrokken omdat borstkanker in het gezin ook op hen een grote impact heeft. 

 

Met nadruk proberen we jonge vrouwen te bereiken. Borstkanker is geen item in het bewustzijn van jonge vrouwen.

Dat komt omdat er geen screening is voor jonge vrouwen. Ze denken daardoor dat ze geen risico lopen.

  Wat zijn de cijfers in Nederland?

  Ieder jaar krijgen 15.000 vrouwen de diagnose borstkanker.

  Daarnaast zijn er jaarlijks 3000 vrouwen met het voorstadium van borstkanker.

  Zo ernstig is het...

  Dit is een overzicht van de slachtoffers van borstkanker in 2020

  Leeftijdscategorie Percentage slachtoffers Dit zijn in aantallen overlijdens
  16 - 25 jaar 1% 150 vrouwen 25% = 38
  25 - 39 jaar 10 -12% 1800 vrouwen 25% = 450
  40 - 50 jaar 20% 3000 vrouwen 25% = 750
  50 - 75 jaar 33 - 38% 6000 vrouwen zakt naar 20% = 1200
  ouder dan 75 jaar 19% 3000 vrouwen zakt naar 20% = 600

  De percentages en aantallen zijn afgerond. Bron: IKNL

  Nog een paar weetjes:

  Totaal sterfgevallen in 2020 was ruim 3000. In 2019 zelfs 3200.

  De kans op overlijden zakt van 25% naar 20% in de loop der jaren.

  Bij een beginnende borstkanker is de 10-jaaroverleving 94%. 

  Bij een ver gevorderde borstkanker is de 10-jaarsoverleving: 7%

  0,2 % van de vrouwen is zwanger bij de diagnose borstkanker. Dit zijn zo' n 30 vrouwen